Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności
Ta Polityka Prywatności zawiera zasady i informacje odnoszące się do przetwarzania danych osobowych w Sklepie naturalnetynkowanie.pl.

Sklep prowadzimy przez Internet.

I. Administrator danych osobowych
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Lutum Vernum Sp. z o.o., Łoskoń Stary 1E, 62-095 Murowana Goślina, NIP: 7773259838, Regon: 363939960.
2. Możesz się z nami skontaktować:
- listownie: Łoskoń Stary 1E, 62-095 Murowana Goślina
- poprzez e-mail: sklep@natrualnetynkowanie.pl
- telefonicznie: +48 504 680 503

II. Cel przetwarzania danych osobowych
1. Sklep naturalnetynkowanie.pl zbiera następujące dane osobowe swoich Klientów:
- nazwisko i imię,
- adres zameldowania na pobyt stały,
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu.
2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
- zrealizowania zamówienia - podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest ich niezbędność celem wykonania umowy zawartej pomiędzy sklepem naturalnetynkwoanie.pl a Klientem;
- w celach marketingu bezpośredniego - po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Klienta;
- w celach analitycznych i statystycznych.
3. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną oznacza to, że Twój adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach oferowanych przez Sklep naturalnetynkowanie.pl.
3. Podanie przez Klienta wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do realizacji zamówień Klienta a także obsługi Konta Klienta.
6. Będziemy przechowywać dane osobowe do momentu wysłania Twojej prośby o skasowanie Konta Klienta w Sklepie naturalnetynkowanie.pl bądź tak długo jak jest to niezbędne do realizacji i rozliczenia zamówienia w Sklepie naturalnetynkowanie.pl, a także do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń naturalnetynkowanie.pl z tytułu zrealizowanych zamówień.

III. Ty i Twoje prawa
1. Kiedy posługujemy się Twoimi danymi osobowymi wtedy masz prawo:
- wycofania zgody jeśli ją wyraziłeś;
- dostępu do danych osobowych;
- żądania sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
- do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
2. Możesz przesłać swoje dane osobowe innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody.
3. Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem: sklep@fundacja-cin.pl
4. Pamiętaj, że masz prawo do wycofania zgody. W każdej chwili możesz wycofać Twoją zgodę na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
5. Pamiętaj też, że masz prawo wniesienia skargi. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Bezpieczeństwo
1. Sklep naturalnetynkowanie.pl robi wszystko aby zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, które są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu naturalnetynkowanie.pl poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi w Polityce prywatności zasadami.
2. Sklep dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony ich danych osobowych podczas korzystania ze Sklepu naturalnetynkowanie.pl oraz dokonywania zakupów w ramach Sklepu naturalnetynkowanie.pl.
3. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

V. Przekazywanie danych osobowych
1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
2. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.

VI. Pliki cookies
Sklep naturalnetynkowanie.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu naturalnetynkowanie.pl.

VII. Uaktualnienie Polityki Prywatności.
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności z uwagi m. in. na rozwój Sklepu naturalnetynkowanie.pl bądź polepszenie ochrony danych osobowych naszych Klientów. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl