Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego naturalnetynkowanie.pl

 

A. Definicje.
Terminy, które używamy w tym dokumencie, a zapisane wielką literą, otrzymują niniejsze znaczenia (definicje).
Konto - zindywidualizowany panel, w którym gromadzone są dane Użytkownika i informacje o jego działaniach, prowadzony przez Lutum Vernum Sp. z o.o. pod unikalną nazwą (login).
Kupujący – użytkownik, który odwiedza sklep naturalnetynkowanie.pl bądź podejmujący działania, które zamierzają do nabywania Towarów lub nabywający Towary w ramach Oferty.
Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru
Sklep Internetowy - platforma handlu on-line prowadzona przez Lutum Vernum Sp. z o.o. na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Sprzedający - podmiot podejmujący działania zmierzające do zbycia Towarów ze sklepu naturalnetynkowanie.pl, prowadzonego przez Lutum Vernum Sp. z o.o. z siedzibą w Łoskoniu Starym.
Strona Internetowa Sklepu - witryna internetowa, będąca się pod adresem https://naturalnetynkowanie.pl/, w ramach której Sprzedający prowadzi sprzedaż Towaru.
Transakcje - procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy użytkownikami a Sprzedającym.
Regulamin - niniejszy regulamin, które określa w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Towarów, uprawnień Kupujących związanych z zakupionymi Towarami oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji.
Rejestracja - to procedura zakładania Konta, niezbędna do korzystania przez Kupującego ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
Towar - rzecz będąca przedmiotem Oferty

B. Postanowienia ogólne.

B.1.
Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Lutum Vernum Sp. z o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie (62-095), w Łoskoniu Starym 1E, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000607259, NIP: 7773259838, REGON: 363939960.

B.2.
Informacje o Towarze, podane na Stronie Internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

B.3.
Korzystając ze Strony Internetowej Sklepu zabrania się działań utrudniających lub zakłócających jego funkcjonowanie, jak również zamieszczania treści o charakterze obraźliwym bądź stanowiących groźbę.

C. Zamówienie - zawarcie umowy sprzedaży

C.1.
Ceny Towaru, wskazane na Stronie Internetowej Sklepu są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Cena nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane na Stronie Internetowej Sklepu .

C.2.
Zamówienie w cenie przedstawionej na Stronie Internetowej Sklepu można złożyć tylko za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie Internetowej Sklepu.
Cena towaru na Stronie Internetowej Sklepu może różnić się od ceny towaru w innych kanałach sprzedaży internetowej, czy w sklepie stacjonarnym.
Zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinach pracy Sklepu Internetowego, w sobotę, niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy, realizowane są w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Godziny pracy sklepu dostępne są w zakładce Kontakt.

C.3.
Kupujący, aby złożyć zamówienie nie jest zobowiązany do rejestracji, ani logowania przez Kupującego. W przypadku rejestracji wymagane jest podanie w formularzu m.in. hasła dostępu do Konta. Kupujący nie powinien ujawniać hasła osobom trzecim oraz powinien chronić hasła przed nieuprawnionym dostępem takich osób. W przypadku, jeżeli czynności w Sklepie Internetowym wykonywane są w przez osoby trzecie, którym Kupujący udostępnił hasło, te czynności będą traktowane jak czynności Kupującego.
C.4.
Do zrealizowania procesu Zamówienia w Sklepie Internetowym konieczna jest:
- akceptacja Regulaminu;
- wskazanie adresu Kupującego;
- wskazanie danych Odbiorcy i adresu miejsca dostawy (chyba że Towar jest kupiony z opcją odbioru osobistego);
- wskazanie numeru telefonu Kupującego;
- wskazanie adresu e-mail;
- dokonanie płatności za zakupiony Towar.

C.5.
Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

C.6.
Złożone przez Kupującego zamówienie zostanie potwierdzone wiadomością e-mail, wysłaną na adres e-mail wskazany przez Kupującego.

C.7.
W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

D. Ceny i płatności

D.1.
Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
- przelew bankowy - przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego)
- przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl

D.2.
Do momentu otrzymania przez Sprzedającego zapłaty za Towar, pozostaje on własnością Sprzedającego. W przypadku nie uiszczenia przez Kupującego płatności w terminie, Sprzedający wyznaczy mu dodatkowy termin i poinformuje o tym fakcie Kupującego.

D.3
W przypadku zwrotu środków Sprzedawca dokonuje zwrotu na konto bankowe Kupującego.

E. Dostawa

E.1.
Dostawa Towaru jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów. Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia.

E.2.
Zakupiony towar, który jest przedmiotem zamówienia wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej, paczkomatów, punktów odbioru.

E.3.
Czas realizacji zamówienia, to czas potrzebny na skompletowanie, spakowanie, nadanie zamówionego Towaru oraz jego transport do Kupującego.

E.4.
Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie przesyłki nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Kupujący ma prawo żądać odnotowania tego faktu w protokole szkody, podpisanym przez przewoźnika. E.5.
Sprzedający nie ponosi winy za niedostarczenie lub opóźnienia w dostawie zamówionego Towaru w przypadku, gdy Kupujący podał błędne dane adresowe.

F. Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

F.1.
Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, wysyłając je na adres siedziby Sprzedającego lub na adres e-mail, podany przez Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło doręczenie zamówionego Towaru. 

F.2.
W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy, zakupiony Towar należy zwrócić w stanie nienaruszonym, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wraz z dowodem, potwierdzającym zakup (szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Reklamacje i odstąpienie od umowy).

F.3.
Zwracany przez Kupującego Towar należy opakować w odpowiedni sposób, zabezpieczający przed uszkodzeniami przesyłki w trakcie transportu.

F.4.
Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Kupujący.

F.5.
Sprzedający dokonuje zwrotu płatności, na konto bankowe Kupującego, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

G. Rękojmia i reklamacje

G.1.
Sprzedający oświadcza, iż dostarczany przez niego Towar jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

G.2.
Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową Kupujący może kierować składając stosowne oświadczenie na piśmie, wysyłając je na adres siedziby Sprzedającego.

G.3.
Sprzedający rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

H. Postanowienia końcowe

H.1.
W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

H.2.
Dokonanie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl